байып


байып
mahiyet, önem

Қазақша-түрікше сөздік. 2009.

Look at other dictionaries:

  • түксиісіп қалу — (Түрікм.: Ашх., Таш., Көнеүр.) күйі жақсарып, байып қалу. Мұндағыдан гөрі олар ояққа барғансын біраз дүние, мал жинап, т ү к с и і с і п қ а л ы п т ы (Түрікм., Таш.) …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

  • дөңгелек — ауқат. Өздеріне жететін, шағын ғана тұрмыс. Аса байып кете қоймаса да, өзіне өзі тоқ, жақсы ғана д ө ң г е л е к а у қ а т та бітті (С. Торайғыров, Таңд. шығ., 216). Дөңгелек тұяқ. п е р и ф р. Жылқы малы, ат. Астына мінгені көк байтал. Бұдан… …   Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

  • жалғаншылық — зат. Жалған айтушылық, өтірікшілік. Алла тағала ж а л ғ а н ш ы л ы қ п е н байып, мақтанушылықты сүймейді (Жас Алаш, 17. 09. 1994, 3) …   Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

  • жеттік — ет. жерг. Жетіл. Жыл асқан сайын ж е т т і г і п, байып келе жатқан тіл (Қаз. әдеб., 09. 11. 1984, 7) …   Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

  • қоттан — ет. жерг. Баю, әлдену, күшею. Тізімнің аяқ шенінде жаңа байып, қ о т т а н ы п келе жатқан бірнеше қытай саудагерлері тіркеліпті (Қ.Жұмаділов, Тағдыр, 324) …   Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

  • мақтанушылық — зат. Мақтанғандық, мақтанғыштық. Алла тағала жалғаншылдықпен байып, м а қ т а н у ш ы л ы қ т ы сүймейді (Жас алаш, 17.09.1994, 3) …   Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі